Algemene voorwaarden

Om uw bezoek aan Voetcomfort B.V. zo prettig mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden aan.

Wanneer u een afspraak bij ons gepland heeft staan, ontstaat er tijdens deze afspraak een behandelovereenkomst. Uit deze behandelovereenkomst ontstaat de verplichting om te betalen voor de geleverde diensten en/of producten. Bij alle vervolgafspraken zijn deze afspraken tevens van toepassing. Op alle diensten, producten en overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene bepalingen

Facturatie
Facturen worden bij voorkeur per pin voldaan na afloop van het consult of bij levering van het product. Behandelingen die vanuit de basisverzekering worden vergoed, worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Kosten bij patiënten jonger dan 16 zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Patiënten in de leeftijdscategorie 16-17 jaar zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van de behandeling tenzij de wettelijke vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk aangeeft de gemaakte kosten te voldoen.

Gegevens
Om facturen op een juiste wijze te kunnen declareren bij uw zorgverzekering wordt uw BSN nummer vermeld op de factuur en verdere medische correspondentie.

Declaratie
In sommige gevallen, met name bij podotherapeutische behandelingen, bent u zelf verantwoordelijk voor het indienen van uw factuur bij de zorgverzekeraar. Voetcomfort B.V. kan niet garanderen dat u een vergoeding ontvangt vanuit uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Annulering afspraken
Afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. U kunt uw afspraak per mail, telefonisch, mondeling of via WhatsApp annuleren. Wij houden ons het recht voor afspraken die zonder reden verzuimd worden of niet tijdig geannuleerd, kosten in rekening te brengen.

Kwaliteit en service
Van al onze medewerkers wordt verwacht dat zij een zo goed mogelijk product naar de wensen van de klant en binnen de mogelijkheden van zijn/haar werkgebied te produceren. Om de kwaliteit te waarborgen zijn wij aangesloten bij de SEMH, Nederlandse vereniging van Podotherapeuten (NVvP), Kwaliteits register Paramedici (KRP), Provoet en het Kwaliteitsregister voor pedicures. Wij kunnen geen garantie geven op het effect van uw behandeling. Bij onvoldoende resultaat kunt u geen aanspraak maken op restitutie van de gemaakte kosten.

Akkoord behandelplan
Een mondelinge of getekende overeenkomst is bindend. Wanneer u  mondeling of middels de getekende overeenkomst akkoord gaat met het vervaardigen van een hulpmiddel kunt u het product niet meer annuleren. Na uw bezoek gaat uw hulpmiddel direct in productie. Wanneer u het hulpmiddel toch besluit te annuleren worden alle tot dan gemaakte kosten bij u in rekening gebracht.

Voetcomfort B.V. is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, beschadiging van uw bezittingen of voor u enig ander geleden schade.

In onderstaande pagina’s staan voor een aantal hulpmiddelen aanvullende voorwaarden beschreven.

Orthopedische schoenen (osa)

Verwijzing
1e voorziening specialist.

Aanmeten
Op afspraak, bij Voetcomfort BV dient u binnen 60 minuten geholpen te worden, tijdens deze afspraak zal er met aandacht gekeken worden naar uw voetklachten en de daarbij passende voorziening. Na 3-5 weken wordt er gepast en een kleur en model uitgezocht. U kunt hiervoor ook modellen meenemen (al dan niet uit een folder) die u aanspreken.

Levertijd
6 á 8 weken, bij het afleveren zal de pasvorm en de functionaliteit worden gecontroleerd.

Leveringsvoorwaarden
De leveringsvoorwaarden van Voetcomfort BV zijn erkend door de SEMH.

Vergoeding
Geheel door uw verzekering, op een Eigen Bijdrage na. Onder de 16 is de eigen bijdrage 63 Euro en vanaf 16 jaar en ouder 126 Euro. Tevens wordt uw Eigen Risico aangesproken.

Voetcomfort BV regelt uw declaratie
De meeste zorgverzekeraars vergoeden 1 paar in de 18 maanden en 3 maanden na het 1e paar een wisselpaar, raadpleeg hiervoor uw eigen voorwaarden.

Garantie
– 3 maanden op de pasvorm (uitgezonderd anatomische veranderingen)
– 6 maanden op de technische uitvoering en materialen

Onderhoud
Wissel om de dag, laat schoenen niet drogen bij een warmtebron, poets uw schoenen en laat ze tijdig repareren. Mogelijk is er een periode dat u moet wennen aan de schoenen, hierbij kan bijvoorbeeld spierpijn optreden. Wij vragen u dit tijdens de controleafspraak te melden.

Klachtenprocedure
Als er onverhoopt toch klachten of ontevredenheid blijft bestaan over de geleverde schoenen van Voetcomfort BV dan verwijzen we u naar onze klachtenprocedure. U kunt dan via tel. nummer 0570-627900 een klachtenformulier opvragen om zodoende een omschrijving van uw klachten aan het papier toe te vertrouwen.

Semi-orthopedische schoenen (osb)

Verwijzing
1e voorziening specialist

Aanmeten
Op afspraak, bij Voetcomfort BV dient u binnen 30 minuten geholpen te worden, tijdens deze afspraak zal er met aandacht gekeken worden naar uw voetklachten en de daarbij passende voorziening. Tevens wordt er een kleur en model uitgezocht.

Levertijd
3 á 4 weken, bij het afleveren zal de pasvorm en de functionaliteit worden gecontroleerd.

Leveringsvoorwaarden
De leveringsvoorwaarden van Voetcomfort BV zijn erkend door de SEMH.

Vergoeding
Geheel door uw verzekering, op een Eigen Bijdrage na. Onder de 16 is de eigen bijdrage 63 en vanaf 16 jaar en ouder 126 Euro. Tevens wordt uw Eigen Risico aangesproken

Voetcomfort regelt uw declaratie
De meeste zorgverzekeraars vergoeden 1 paar in de 18 maanden en 3 maanden na het 1e paar een wisselpaar.

Garantie
– 3 maanden op de pasvorm (uitgezonderd anatomische veranderingen)
– 6 maanden op de technische uitvoering en materialen

Onderhoud
Wissel om de dag, laat schoenen niet drogen bij een warmtebron,  poets uw schoenen en laat ze tijdig repareren. Mogelijk is er een periode dat u moet wennen aan de schoenen, hierbij kan bijvoorbeeld spierpijn optreden. Wij vragen u dit tijdens de controle afspraak te melden.  

Klachtenprocedure
Als er onverhoopt toch klachten of ontevredenheid blijft bestaan over de geleverde schoenen van Voetcomfort BV dan verwijzen we u naar onze klachtenprocedure. U kunt dan via tel. nummer 0570-726900 een klachtenformulier opvragen om zodoende een omschrijving van uw klachten aan het papier toe te vertrouwen.

Orthopedische voorzieningen aan confectieschoeisel (OVAC)

Verwijzing
1e voorziening specialist.

Aanmeten
Op afspraak, bij Voetcomfort BV dient u binnen 30 minuten geholpen te worden, tijdens deze afspraak zal er met aandacht gekeken worden naar uw voetklachten en de daarbij passende voorziening. Tevens zullen uw schoenen worden beoordeeld op bruikbaarheid bij een bepaalde voorziening.

Levertijd
2 á 4 weken, bij het afleveren zal de pasvorm en de functionaliteit worden gecontroleerd.

Leveringsvoorwaarden
De leveringsvoorwaarden van Voetcomfort BV zijn erkend door de SEMH.

Vergoeding:
Geheel door uw verzekering, tenzij de offerte wordt afgekeurd. Wel wordt uw Eigen Risico aangesproken.

Voetcomfort BV regelt uw declaratie
De meeste zorgverzekeraars vergoeden 1 paar in de 18 maanden en 3 maanden na het 1e paar een wisselpaar.

Garantie
– 3 maanden op de pasvorm (uitgezonderd anatomische veranderingen)
– 6 maanden op de technische uitvoering en materialen

Onderhoud
Wissel om de dag, laat schoenen niet drogen bij een warmte bron, poets uw schoenen en laat ze tijdig repareren.

Klachtenprocedure
Als er onverhoopt toch klachten of ontevredenheid blijft bestaan over de geleverde schoenen van Voetcomfort BV dan verwijzen we u naar onze klachtenprocedure. U kunt dan via tel. nummer 0570-726900 een klachtenformulier opvragen om zodoende een omschrijving van uw klachten aan het papier toe te vertrouwen.

Podotherapeutische inlays en overige hulpmiddelen

Verwijzing
Geen verwijzing noodzakelijk

Aanmeten
Op afspraak, bij Voetcomfort BV dient u binnen 60 minuten geholpen te worden, tijdens deze afspraak zal er met aandacht gekeken worden naar uw voetklachten en de daarbij passende voorziening.

Levertijd
2-3 weken voor podotherapeutische inlays, bij het afleveren zal de pasvorm en de functionaliteit worden gecontroleerd. Overige hulpmiddelen worden in overleg zo snel mogelijk geleverd.

Vergoeding
Podotherapie wordt alleen vergoed wanneer uw aanvullende verzekering podotherapie dekt. U dient uw factuur volledig bij ons te voldoen, waarna u een digitale factuur ontvangt welke u zelf kunt doorzetten naar uw zorgverzekeraar.

Facturering
U dient de factuur na afloop van het consult te betalen of bij levering van het product. Betaling kan plaatsvinden middels pin. Het is niet mogelijk uw factuur per creditcard te voldoen.

Garantie
3 maanden op de pasvorm (uitgezonderd anatomische veranderingen) en materialen.

Klachtenprocedure
Als er onverhoopt toch klachten of ontevredenheid blijft bestaan over het geleverde product van Voetcomfort BV dan verwijzen we u naar onze klachtenprocedure. U kunt dan via tel. nummer 0570-627900 een klachtenformulier opvragen om zodoende een omschrijving van uw klachten aan het papier toe te vertrouwen.

Pedicure behandeling

Verwijzing
Geen verwijzing noodzakelijk

Behandeling
De pedicure voert de behandeling naar beste inzicht en vermogen uit. De pedicure is niet aansprakelijk voor geleden schade, in welke aard dan ook.

Vergoeding
Pedicurezorg wordt in veel gevallen niet vergoed door de zorgverzekering. Bij aandoeningen zoals diabetes of reuma kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding. Raadpleeg voor een compleet overzicht uw polisvoorwaarden.

Facturering
U dient de factuur na afloop van het consult te betalen. Betaling kan plaatsvinden middels pin. Het is niet mogelijk uw factuur per creditcard te voldoen.

Klachtenprocedure
Als er onverhoopt toch klachten of ontevredenheid blijft bestaan over de geleverde dienst van Voetcomfort BV dan verwijzen we u naar onze klachtenprocedure. U kunt dan via tel. nummer 0570-627900 een klachtenformulier opvragen om zodoende een omschrijving van uw klachten aan het papier toe te vertrouwen.

Compressietherapie

Verwijzing
Verwijzing noodzakelijk

Behandeling
De compressietherapeut voert de behandeling naar beste inzicht en vermogen uit. De compressietherapeut is niet aansprakelijk voor geleden schade, in welke aard dan ook.

Vergoeding
Wanneer u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist dan wordt het hulpmiddel in veel gevallen volledig vergoed door uw basisverzekering.

Facturering
Voetcomfort B.V. declareert de gemaakte kosten bij uw zorgverzekeraar. Wanneer er kosten zijn die u zelf dient te voldoen, dan kan dit per pin.

Klachtenprocedure
Als er onverhoopt toch klachten of ontevredenheid blijft bestaan over de geleverde dienst van Voetcomfort BV dan verwijzen we u naar onze klachtenprocedure. U kunt dan via tel. nummer 0570-627900 een klachtenformulier opvragen om zodoende een omschrijving van uw klachten aan het papier toe te vertrouwen.

Heb je vragen? Bel gerust!

Wil je direct met ons in contact komen?
Dat kan! Onze medewerkers staan je graag te woord.
Wij zijn dagelijks van 8:30 tot 13:30 telefonisch bereikbaar!

Inloopspreekuur

Heb je een korte vraag of wil je snel vrijblijvend advies?
Kom naar ons gratis inloopspreekuur in Deventer.

Dinsdag tussen 16:00 en 17:00

Lees meer
Whatsapp button